ร่มรถ ร่มรถยนต์ Lanmodo x IMPACT ARENA เมืองทองธานี งาน มหกรรมลดทะลุพิกัด by The Mall Group เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 62 – 3 ก.พ. 62

ร่มรถ ร่มรถยนต์ Lanmodo x IMPACT ARENA เมืองทองธานี by The Mall Group

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2562

คุณแบงค์ ภาณุวัฒน์ CEO of LANMODO ได้รับเกียรติเป็น Guest Speaker ในหัวข้อ Social Commerce “DAAT DAY 2018” ​ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

คุณแบงค์ ภาณุวัฒน์ ได้รับเกียรติเชิญจาก DAAT เป็น Guest Speaker ในงาน


คุณแบงค์ ภาณุวัฒน์

Founder & CEO of B.A.N.K. Enterprise Co., Ltd.

ผู้นำเข้าร่มรถ ร่มรถยนต์ แบรนด์ LANMODO


ได้รับเกียรติจาก Digital Advertising Association (Thailand)

เป็น Guest Speaker ในหัวข้อ Social Commerce

"DAAT DAY 2018"

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

คุณแบงค์ ภาณุวัฒน์ ได้รับเกียรติเชิญจาก DAAT เป็น Guest Speaker ในงาน