ร่มรถ ร่มรถยนต์ Lanmodo ร่วมเป็น Sponsor
ในแข่งขัน กอล์ฟรายการ
Future Junior Golf Thailand
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561